ระบบสืบค้นสถานบำบัดยาเสพติดทั่วประเทศ
thai 
ระบบสืบค้นสถานบำบัดยาเสพติดทั่วประเทศไทย
ค้นหาชื่อ :
จังหวัด :
ระบบบริการ :
 
สรุปข้อมูลสถานบำบัดยาเสพติดทั่วประเทศ
(ข้อมูล ณ มกราคม 2559)
ข้อมูลระบบบริการ
ระบบต้องโทษ
190 แห่ง
ระบบบังคับบำบัด
109 แห่ง
ระบบสมัครใจ
1,112 แห่ง
ข้อมูลตามสำนักงาน ปปส.
สำนักงาน ป.ป.ส.
135 แห่ง
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
4 แห่ง
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 (ชลบุรี)
8 แห่ง
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 (นครราชสีมา)
191 แห่ง
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 (ขอนแก่น)
216 แห่ง
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 (เชียงใหม่)
150 แห่ง
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 (พิษณุโลก)
121 แห่ง
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 7
107 แห่ง
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 (สุราษฏร์ธานี)
124 แห่ง
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 (สงขลา)
106 แห่ง
ผลลัพธ์การค้นหา
ผลการค้นหาพบ ทั้งหมด 1,411 รายการ
1.
กองร้อย อส.จ.สุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
โทรศัพท์ : -
2.
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่
จังหวัด : กระบี่
3.
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
4.
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
5.
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัด : จันทบุรี
6.
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
7.
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
8.
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง
จังหวัด : ตรัง
9.
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราด
จังหวัด : ตราด
10.
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตาก
จังหวัด : ตาก
โทรศัพท์ : 022470901
Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2559
ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2247-0901-19 โทรสาร: 0-2245-9350
การประกาศนโยบายเว็บไซต์   |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์   |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล