ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt?
?altแบบฟอร์มสถิติข้อมูล และกราฟสถิติข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการปัญหายาเสพติดของจังหวัดลำพูน
?

? ศตส.จังหวัดลำพูน ได้ริเริ่มการใช้ข้อมูลจากแบบรายงานต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดลำพูน โดยการสร้างโปรแกรมต่างๆลงใน Program Microsoft Excal ให้สามารถวิเคราะห์สถานการ์ปัญหายาเสพติดของจังหวัด

?

?

?

?

ดูรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่???

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด