ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt 

ชุดการ์ตูนความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

เรื่องกันไว้ดีกว่าแก้

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องยาเสพติดมีฤทธิ์ต่อจิตประสาท

Download

 

 

 

 

 

เรื่องยาเสพติด...เรื่องที่ควรรู้

 

Download

 

 

 

  เรื่องสารระเหย

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด