ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt?
alt??รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ลาว พม่า จีน กัมพูชาและเวียดนาม

?? การเคลื่อนไหวของกระบวนการค้ายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีพลวัตและประสิทธิภาพ ทุกประเทศในอาณาบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นไทย จีน พม่า ลาว เวียดนามและกัมพูชา ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ทรงพลังนี้???

?????????????????????????

?

จากการศึกษาพบว่าภูมิภาคแห่งลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตและเส้นทางของยาเสพติดแล้ว ในปัจจุบันยังกลายมาเป็นตลาดยาเสพติดที่สำคัญอีกประการหนึ่งด้วย???????

?

?

ดูรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่???

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด