ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt       สี่คูณร้อย

         สี่คูณร้อย (4x100) เป็นชื่อที่เรียกเครื่องดื่มที่มี 4 ส่วนผสมหลัก คือ น้ำต้ม ใบกระท่อม โค้ก ยาแก้ไอ และยากันยุง
จึงได้ชื่อว่า สี่คูณร้อย ซึ่งเริ่มแพร่หลายมาตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันมีการพัฒนาสูตรให้เกิดความหลากหลายขึ้น
เพื่อออกฤทธิ์ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เสพ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด