ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ

โดย เลิศชาย ชูรัตน์

                มีคำกล่าวว่า "คนจะประสบความสำเร็จขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงนั้น ต้องมีนายดึง ลูกน้องดัน เพื่อนฝูงเสอกัน ประคับประคอง" ซึ่งก็คือลักษณะหนึ่งของการทำงานแบบเป็นทีมนั่นเอง การทำงานเป็นทีม คือ การที่บุคคลหลายคนร่วมกระทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน มีความสัมพันธ์ และมีจุดประสงค์หรือความคาดหวังร่วมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

 

 

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด