ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt 

ปัจจัยพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น

 

 

ดำเนินการโดย   เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักวิจัย           สดุดี ภูห้องไสย มานพ คณะโต 

สนับสนุนโดย     สำนักงาน ป.ป.ส.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

 

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด