ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt 

แอลเอสดี คืออะไร

     แอล เอส ดี (LSD) มีชื่อเต็มว่า Lysengic Acid Dicthy Lamide เป็นสารกึ่งสังเคราะห์ ที่ไม่พบในธรรมชาติ
มักเรียกว่า เมจิกเปเปอร์ หรือกระดาษเมา จัดอยู่ในประเภทยาหลอนประสาท มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว โดยมีรูปแบบต่างๆ
กันเช่น รูปน้ำตาลก้อน รูปแคบซูล เม็ดยา หรือในรูปของกระดาษซับ (Blotter paper) ซึ่ง แอล เอส ดี ในรูป
กระดาษซับเป็นชนิดที่ ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เสพมากที่สุด เนื่องจากสะดวกต่อการพกพา หรือหลบซ่อนเจ้าหน้าที่
กระดาษซับ 1 แผ่นสามารถแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ ได้ตั้งแต่ 50 ถึง 1,000 ชิ้นขึ้นไป โดยชิ้นเล็กๆ เหล่านี้
จะพิมพ์ลวดลายต่างๆ คล้ายกับแสตมป์

     แอล เอส ดี (LSD) เป็นสารฤทธิ์หลอนประสาทแรงมากที่สุดตัวหนึ่งในกลุ่มสารหลอนประสาทด้วยกัน มีความรุนแรง
ในการออกฤทธิ์ต่อสมองสูง โดยในระยะแรกจะมีความสุข อารมณ์ดี รู้สึกคึกคัก ความดันโลหิตสูง หลังจากนั้นจะเกิด
อาการประสาทหลอนอย่างรุนแรง มีอาการหวาดกลัว จนกระทั่งอาจทำร้ายตนเอง หรือนำไปสู่การฆ่าตัวตาย
โดยที่ผู้นั้นไม่สามารถยับยั้งตนเองได้เลย

     ในคนที่ใช้ แอล เอส ดี มาก ๆ จะเกิดอาการโรคจิตอย่างเฉียบพลัน เนื่องจากเดิม แอล เอส ดี (LSD)
มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงอยู่แล้ว เมื่อใช้ในปริมาณมาก ๆ จะเกิดอาการโรคจิต ชนิดหวาดระแวง หูแว่ว
เห็นภาพหลอนที่น่ากลัวต่าง ๆ แม้จะหยุดใช้ยาแล้วก็ตาม แต่อาการโรคจิตก็อาจกลับมาได้อีก ซึ่งอาการดังกล่าว
จะรักษาให้หายได้ยากมาก และต้องใช้เวลานานหลายปี อาการจึงจะทุเลาลง

     อย่างไรก็ตาม การที่ แอล เอส ดี (LSD) กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เงียบหายไปเกือบ 10 ปีนั้น สาเหตุหนึ่ง
อาจเนื่องมาจากมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลักลอบนำเข้ามาเสพ เพื่อผลทางการหลอนประสาท จนกระทั่งขยายผล
แพร่ระบาดออกไปยังกลุ่มนักเที่ยวกลางคืน และกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในที่สุด ด้วยเหตุนี้ทางหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทุก ๆ คนในสังคม จึงควรร่วมมือกัน ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ แอล เอส ดี (LSD) มิให้เป็นภัยต่อเยาวชนของเรา

รักชีวิต  ป้องกันยาเสพติดเดี๋ยวนี้

โดย...นางสาวสุวพักตร์  พนมวัน ณ อยุธยา 
Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด