ผลลัพธ์ของคำว่า [นครราชสีมา] ค้นพบทั้งหมด :: [46]

Back to Top

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
สังกัด : กรมแพทย์ทหารบก
ที่อยู่ : 211 ม.1 ถ.พิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร :(044)273370-5
เตียง :
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา
สังกัด : กองร้อยอาสารักษาดินแดน
ที่อยู่ : กองร้อย อส.จ.นครราชสีมา ตำบล อำเภอเมือง นครราชสีมา 0
เบอร์โทร :
เตียง :
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 111 ม.1 ถ.นิเวศรัตน์ ตำบลแก้ง อำเภอแก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440
เบอร์โทร :(044)339083-5
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 222 ม.1 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง นครราชสีมา 30270
เบอร์โทร :(044)229060-3
เตียง :10
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลชุมพวง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 504 ม.1 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง นครราชสีมา 30270
เบอร์โทร :(044)477281, 477020
เตียง :60
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลนครราชสีมา
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 345/5 ม.6 ตำบลโครกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร :(044)235000
เตียง :60
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลโนนไทย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 707 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย นครราชสีมา 30220
เบอร์โทร :(044)381058, 381032
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 392 ม.4 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมา 30350
เบอร์โทร :(044)387107-8
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลปักธงชัย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 327 ม. 1 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา 30150
เบอร์โทร :(044)441011, 441614, 441643
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลลำทะเมนชัย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ม.1 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
เบอร์โทร :(044)477485
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลสูงเนิน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 274/5 ถ.มิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30170
เบอร์โทร :(044)286713
เตียง :60
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลเสิงสาง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 66 ม.8 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา 30330
เบอร์โทร :(044)4457211-5,447048
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลหนองบุนนาก
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 198 ม.4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุนนาก นครราชสีมา 30140
เบอร์โทร :(044)330105-6
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลขามทะเลสอ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 459 ม.1302 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290
เบอร์โทร :(044)385034, 383577-9
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลขามสะแกแสง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 459 ม.1302 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290
เบอร์โทร :(044)385034, 383577-9
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลคง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 2 ม.11 ถ.เมืองคง-บ้านวัด ตำบลเมืองคง อำเภอคง นครราชสีมา 30260
เบอร์โทร :(044)459215-6
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลครบุรี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 628 ม.4 ถ.ครบุรี-เสิงสาง ตำบลแซะ อำเภอครบุรี นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร :(044)444490-3
เตียง :60
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลจักราช
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 272 ถ.สุขาภิบาล ตำบลจักราช อำเภอจักราช นครราชสีมา 30130
เบอร์โทร :(044)399232-4
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลโชคชัย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 220 ม.13 ถ.ออมสิน ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย นครราชสีมา 30190
เบอร์โทร :(044)491084, 491161
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลด่านขุนทด
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 4 ม.2 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา 30210
เบอร์โทร :(044)208208-12, 389485
เตียง :90
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลโนนแดง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 113 ม.9 ถ.เจนจบทิศ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง นครราชสีมา 30360
เบอร์โทร :(044)475058, 475073
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลโนนสูง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 182 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง นครราชสีมา 30160
เบอร์โทร :(044)397123, 379311
เตียง :60
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลประทาย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 5 ม.13 ถ.เจนจบทิศ ตำบลประทาย อำเภอประทาย นครราชสีมา 30180
เบอร์โทร :(044)479396, 479267
เตียง :60
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลปากช่องนานา
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 400 ถ.มิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130
เบอร์โทร :(044)311856, 312568, 313870
เตียง :120
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 99 ม.5 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ นครราชสีมา 30220
เบอร์โทร :(044)337370
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลพิมาย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 190 ถ.พิมาย-ตลาดแค ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย นครราชสีมา 30110
เบอร์โทร :(044)471288, 471511
เตียง :90
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา 30370
เบอร์โทร :(044)228242-3
เตียง :10
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลสีคิ้ว
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 212 ม.2 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30140
เบอร์โทร :(044)411020, 411704
เตียง :90
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลบัวใหญ่
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 6 ถ.เทศบาล 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
เบอร์โทร :(044)292045, 292047, 292049
เตียง :90
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลห้วยแถลง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 422 ม.1 ถ.ประชาชื่น ตำบลห้วยแกลง อำเภอห้วยแกลง นครราชสีมา 30240
เบอร์โทร :(044)391177, 391226
เตียง :30
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สังกัด : โรงพยาบาลศูนย์
ที่อยู่ : 49 ถ.ช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร :(044)235835
เตียง :1039
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
วัดนิมิตรประชาราม
สังกัด : วัดศูนย์สงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ : ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280
เบอร์โทร :095-833024
เตียง :
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
วัดยองแยง
สังกัด : วัดศูนย์สงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ : ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร :089-9458328
เตียง :
ภาค : 3
ระบบ : สมัครใจ
ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน 1 (พล.บ.2 บยอ.)
สังกัด : กองทัพอากาศ
ที่อยู่ : กองบิน 1 เลขที่ 1 ม.1 ถนนเดชอุดล ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร :044-358052
เตียง :100
ภาค : 3
ระบบ : บังคับบำบัด
ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารพรานที่ 26
สังกัด : กองทัพบก
ที่อยู่ : ค่ายปักธงชัย ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา 0
เบอร์โทร :
เตียง :100
ภาค : 3
ระบบ : บังคับบำบัด
ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์สงครามพิเศษ
สังกัด : กองทัพบก
ที่อยู่ : ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 0
เบอร์โทร :
เตียง :100
ภาค : 3
ระบบ : บังคับบำบัด
ศูนย์ชุมชนบำบัดคลองไผ่
สังกัด : กรมราชทัณฑ์
ที่อยู่ : ?3000 ม.1 ถนนมิตรภาพ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 0
เบอร์โทร :
เตียง :200
ภาค : 3
ระบบ : บังคับบำบัด
โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
สังกัด : กรมสุขภาพจิต
ที่อยู่ : ?86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 0
เบอร์โทร :(044)342678
เตียง :20
ภาค : 3
ระบบ : บังคับบำบัด
เรือนจำกลางนครราชสีมา
สังกัด : กรมราชทัณฑ์
ที่อยู่ : 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร :
เตียง :
ภาค :
ระบบ : ต้องโทษ
เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
สังกัด : กรมราชทัณฑ์
ที่อยู่ : 211 ถนนนิเวศน์รัตน์ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
เบอร์โทร :
เตียง :
ภาค :
ระบบ : ต้องโทษ
เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
สังกัด : กรมราชทัณฑ์
ที่อยู่ : 181 ม.5 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30140
เบอร์โทร :
เตียง :
ภาค :
ระบบ : ต้องโทษ
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
สังกัด : กรมราชทัณฑ์
ที่อยู่ : 19 ถนนคลองไผ่ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30340
เบอร์โทร :044 242 029
เตียง :
ภาค :
ระบบ : ต้องโทษ
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
สังกัด : กรมราชทัณฑ์
ที่อยู่ : 111 ม.4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30340
เบอร์โทร :044 323 324 5
เตียง :
ภาค :
ระบบ : ต้องโทษ
ศูนย์ชุมชนบำบัดคลองไผ่ (เรือนจำกลางคลองไผ่)
สังกัด : กรมราชทัณฑ์
ที่อยู่ : 204 ม.1 ถนนมิตรภาพ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30340
เบอร์โทร :044 323 321
เตียง :
ภาค :
ระบบ : ต้องโทษ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
สังกัด : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่อยู่ : 101 ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร :044-214-104
เตียง :
ภาค :
ระบบ : ต้องโทษ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา
สังกัด : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่อยู่ : 101 ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ตำบล อำเภอเมืองฯ นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร :044-222-436
เตียง :
ภาค :
ระบบ : ต้องโทษ

 

Back to Top